Languages

_

Добровільне страхування від нещасних випадків

Заявка на поліс

Страхувальниками  можуть бути:
- дієздатні фізичні особи, резиденти і нерезиденти України, які уклали Договір страхування у свою користь або на користь будь-якої фізичної особи;
- юридичні особи, незалежно від форм власності, які уклали договір страхування на користь своїх співробітників.

Застрахованою може бути будь-яка фізична особа у віці від 1 до 70 років

Страхові ризики:

Застрахована особа залежно від обраного варіанту страхування може бути застрахована на випадок:
- смерті (загибелі) внаслідок нещасного випадку;
- встановлення первинної інвалідності І групи внаслідок нещасного випадку;
- встановлення первинної інвалідності ІІ групи внаслідок нещасного випадку;
- встановлення первинної інвалідності IІІ групи внаслідок нещасного випадку;
- тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку;
- тимчасового розладу здоров'я Застрахованого внаслідок нещасного випадку.

При укладенні договору Страхувальник може самостійно вибрати необхідні страхові ризики.

Нещасним випадком є раптова і непередбачена подія, яка може статися внаслідок впливу різних зовнішніх чинників (фізичних, хімічних, технічних тощо):
- травматичні ушкодження здоров'я (переломи, вивихи, розриви органів, зв'язок, сухожиль тощо), втрата органів і частин тіла, опіків, обмороження, вогнепальні поранення, утоплення, раптове задушення, тепловий удар, шокового стану тощо внаслідок стихійних явищ, пожежі, вибуху, поразки електричним струмом, аварії, протиправних дій третіх осіб та ін.;
- випадкові гострі отруєння, укуси змій, отруйних комах, собак, кліщовий енцефаліт, поліомієліт, правець, сказ і інші ризики.

Страхова сума вибирається при укладенні договору страхування із запропонованих варіантів страхових сум і вибраного пакету ризиків, і встановлюється в розмірі від 1 000 грн.
Страхова сума може бути встановлена різна для різних страхових ризиків.

Розмір страхового платежу залежить від:
- пакету ризиків;
- страхової суми;
- умов оплати страхового платежу;
- кількості Застрахованих осіб, віку;
- терміну і території дії Договору;
- заняття застрахованої особи певним видом спорту.

Страховий платіж може оплачуватися як одноразово, так і частинами.

Франшиза за Договором не встановлюється

Договір страхування може укладатися на строк до 1 року.

За бажанням Страхувальника договір може діяти на території України або всього світу (окрім зон військових дій і озброєних конфліктів).

Страховий захист за договором діє 24 години на добу або під час виконання службових обов'язків і, за бажанням Страхувальника, може поширюватися на час занять спортом тощо.

Cтраховая виплата здійснюється:
- при тимчасовому розладі здоров'я Застрахованого внаслідок нещасного випадку - у розмірі відповідного відсотка від страхової суми, визначеного на підставі Таблиці страхових виплат (від 3 до 100% залежно від травми);
- при тимчасовій втраті працездатності Застрахованою особою - у розмірі 0,15 - 0,2 % від страхової суми за кожен день непрацездатності (лікування), але не більше 50 % від страхової суми;
- у разі встановлення інвалідності (в т.ч. зміна групи інвалідності на вищу) : ІІІ групи - у розмірі 50 % страхової суми; ІІ групи - 70 % страхової суми; І групи - 100 % страхової суми;
- у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або первинного гострого захворювання - у розмірі 100 % страхової суми.