Languages

_

ПРОВИДНА АВТОКЛАСИКА


ПРОВІДНА АВТОКЛАСИКА

Загальна частина Договору

ПРОВІДНА АВТОКЛАСИКА - сучасний страховий продукт який орієнтований на широке коло споживачів, та враховує індивідуальне побажання клієнтів.

Згідно умов даного страхового продукту, Страхувальник може вибрати один із запропонованих варіантів страхування:

Повне КАСКО — дозволяє отримати відшкодування при пошкодженні автомобіля в результаті максимальної кількості ризиків, яким може бути підданий автомобіль: дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), пожежі, стихійного лиха, викрадення, протиправних дій третіх осіб та інших ризиків;

Часткове КАСКОдозволяє значно заощадити кошти, оскільки з переліку можливо виключити деякі ризики, неактуальні для власника авто.

Можливі варіанти страхових ризиків:

 Страхові ризики

Варіант 1
(повне КАСКО)

Варіант 2
(часткове КАСКО)

Варіант 3
(окремі ризики КАСКО)

Варіант 4
(окремі ризики КАСКО)

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП)

+

+

+

+

Стихійні явища

+

+

+

 

Пожежа

+

+

+

 

Протиправні дії третіх осіб (ПДТО)

+

+

 

Викрадення

+

 

 

 

 

Страхувальниками є: будь-яка фізична (в тому числі СПД) або юридична особа.

Страхуванню підлягають: справні легкові транспортні засоби (надалі за текстом ТЗ) та причепи до них, мікроавтобуси та малотоннажні ТЗ, вантажні автомобілі та причепи до них, автобуси, в т.ч. які використовуються як таксі або маршрутні таксі, а також такі, що передаються в прокат, та використовуються для комерційних транспортних перевезень, мотоцикли, з дати виробництва яких пройшло не більше 15 років.

Крім автомобіля, застрахувати можна додаткове обладнання, установлене на ньому.

Страхові ризики події, наслідками яких є пошкодження, конструктивна загибель (знищення) або викрадення (втрата) застрахованого транспортного засобу та (або) застрахованого додаткового обладнання, а саме:

  • Ризик Дорожньо-транспортна пригода (ДТП)”: Зіткнення застрахованого ТЗ з рухомим та (або) нерухомим об’єктом (об’єктами), наїзду на них (у тому числі на споруди, тварин, перепон), падіння (в т. ч. падіння застрахованого ТЗ під дорожнє покриття на автомобільній дорозі внаслідок аварії водопровідних, каналізаційних та (або) опалювальних мереж), перевертання застрахованого ТЗ, биття скла (крім випадків протиправних дій третіх осіб), напад тварин на застрахований ТЗ; самовільне падіння предметів на застрахований ТЗ.               
  • Ризик Стихійні явища»: землетрус, злива, град, снігопад, повінь, паводок, затоплення, зсув ґрунту, обвал, осідання ґрунту, удар блискавки, вихор, ураган, смерч, сель, буря, шторм;
  • Ризик „Пожежа: пожежа, вибух, самозаймання застрахованого ТЗ (в тому числі внаслідок короткого замикання електропроводки), не пов’язані з протиправними діями третіх осіб;
    • Ризик „Протиправні дії третіх осіб (ПДТО)”:  протиправні дії третіх осіб, не пов’язані з незаконним заволодінням застрахованим ТЗ, а саме: знищення застрахованого ТЗ в цілому (конструктивна загибель застрахованого ТЗ), пошкодження, знищення або викрадення окремих його частин, деталей, вузлів, механізмів, що входять до заводської комплектації, та застрахованого ДО; биття скла.

Під ПДТО розуміються навмисні або необережні дії третіх осіб, направлені на пошкодження або знищення застрахованого ТЗ та (або) ДО, за вчинення яких передбачена цивільно-правова, кримінальна або адміністративна відповідальність згідно з законодавством України. Третіми особами визнаються особи, які не перебувають у трудових та (або) договірних відносинах щодо експлуатації застрахованого ТЗ, зі Страхувальником (Вигодонабувачем) (орендарі застрахованого ТЗ тощо), або не є членами сім’ї Страхувальника (Вигодонабувача) (її батьками та батьками її чоловіка або дружини, її чоловіком або дружиною, дітьми як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у т. ч. усиновленими ними дітьми). 

  • Ризик „Викрадення”: Незаконне заволодіння застрахованим ТЗ з будь-якою метою (викрадення або спроба викрадення застрахованого ТЗ та ДО, встановленого на ньому);

 

-      Ризик «Технічна допомога»: виникнення непередбачуваних подій, внаслідок яких застрахований ТЗ не має можливості самостійно пересуватися, а саме внаслідок:

а) пошкодження колеса застрахованого ТЗ (опція «Заміна колеса»);

б) повної витрати палива в баку застрахованого ТЗ внаслідок поламки датчика палива тощо (опція «Доставка палива»);

в) повного розряду акумуляторної батареї застрахованого ТЗ (опція «Запуск двигуна»);

г) втрати Страхувальником (водієм) основного комплекту ключів застрахованого ТЗ (опція «Доставка ключів»);

д) виходу з ладу механізмів замків застрахованого ТЗ, замерзання води в отворах замків та інших випадки, що вимагають аварійного відкриття замків застрахованого ТЗ (опція «Аварійне відкриття замків»).

 

При настанні Страхового випадку за ризиком «Технічна допомога» Страховик відшкодовує на умовах, передбачених у Додатку до Умов добровільного страхування наземного транспорту за страховим продуктом  «ПРОВІДНА АВТОКЛАСИКА», такі витрати:

На надання інформаційних послуг (опція «Інформаційні послуги»);

На надання організаційних послуг (опція «Організаційні послуги»);

На евакуацію (транспортування) пошкодженого внаслідок настання Страхового випадку Застрахованого ТЗ, якщо він не має можливості самостійно пересуватися, та/або поломки Застрахованого ТЗ (раптова внутрішня механічна або електрична поломка (несправність), що проявилася в пошкодженні або знищенні однієї або декількох деталей, основних вузлів, агрегатів й інших комплектуючих, встановлених на Застрахованому ТЗ, й призвела до раптового припинення нормального функціонування Застрахованого ТЗ, втрати ним можливості самостійно пересуватися) (опція «Евакуація»);

На проживання водія і пасажирів пошкодженого Застрахованого ТЗ в готелі, викликане очкуванням завершення ремонту ТЗ, та оплату зворотного квитка  (опція «Проживання в готелі»);

На розміщення пошкодженого внаслідок настання страхового випадку Застрахованого ТЗ на стоянці, що охороняється (опція «Розміщення на стоянці»);

Пов’язані з орендою автомобіля аналогічного класу на період ремонту пошкодженого Застрахованого ТЗ (опція «Оренда автомобіля»).

 

Страхова сума  встановлюється у межах ринкової вартості застрахованого ТЗ і встановлюється окремо за застрахованим ТЗ та за додатковим обладнанням, стаціонарно встановленим на автомобілі.

Розмір страхового платежу залежить від страхової суми і тарифу, який визначається на підставі:

- Обраного варіанту страхування (повне або часткове КАСКО);
- Типу транспортного засобу;
- Розміру франшизи;
- Умов розрахунку розміру страхового відшкодування;
- Стажу осіб, допущених до керування застрахованим;
- Умов сплати страхового платежу.

Розстрочка страхового платежу — можлива сплата частинами.

Строк дії договору страхування — від 15 днів до 1 року.

Територія дії договору страхування — Україна, країни Європи, СНД, республіка Грузія.

Можливість  встановлення варіантів ліміту відповідальності за договором, а саме:

  • Неагрегатний - страхова сума є лімітом страхового відшкодування за Договором за кожним страховим випадком протягом строку дії Договору. Ліміт зобов’язань Страховика залишається незмінним протягом строку дії Договору незалежно від кількості страхових випадків та виплат страхових відшкодувань, здійснених Страховиком.
  • Агрегатний - страхова сума є лімітом страхових відшкодувань за Договором за всіма страховими випадками протягом строку дії Договору. У разі настання страхового випадку та виплати страхового відшкодування ліміт зобов’язань Страховика (максимальний розмір страхового відшкодування, який на момент укладення Договору дорівнює відповідній страховій сумі) зменшується на розмір виплаченого страхового відшкодування. Загальна сума страхових відшкодувань за всіма страховими випадками, що сталися протягом строку дії Договору, не може перевищувати страхової суми для Застрахованого ТЗ та/або ДО. Договір достроково припиняє свою дію з моменту виплати Страховиком страхового відшкодування за всіма страховими випадками в розмірі, що сумарно дорівнює розміру передбаченої Договором страхової суми за  вирахуванням франшизи. Страхова сума може бути відновлена до початкового розміру шляхом внесення відповідних змін в Договір та сплати Страхувальником додаткової страхової премії.
  • За першим страховим випадком - страхова сума є лімітом страхового відшкодування за Договором за одним страховим випадком протягом  всього строку дії Договору. Договір припиняє дію з моменту настання першої заявленої Страхувальником події, кваліфікованої Страховиком як страховий випадок (у разі виплати страхового відшкодування за таким страховим випадком).

 

 

З Загальною Частиною договору Ви можете ознайомитися тут.